news-detail-img news-detail-overlay

AVG bij Praatjuf

woensdag, 30 mei 2018

Graag informeren wij jou dat praktijk voor logopedie Praatjuf haar privacy statement heeft vernieuwd, zodat ook wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij hebben hiervoor een certificaat ontvangen waaruit blijkt dat wij voldoen aan alle eisen volgens de nieuwe wetgeving. 

De privacy wetgeving schrijft voor dat wij de toestemming van onze cliënten en/of ouders van cliënten nodig hebben om uw persoonsgegevens vast te leggen in ons administratiesysteem, dit leggen wij vast middels een behandelovereenkomst. Deze zal jouw logopedist met jou doornemen bij aanvang van de behandeling. Wij hebben de persoonsgegevens van onze cliënten nodig voor de administratieve verwerking naar de zorgverzekeraar en om de behandelgegevens goed te kunnen vastleggen.

Recensies

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021