news-detail-img news-detail-overlay

Bedankt voor de spraakmakende samenwerking

woensdag, 8 juli 2020

Afgelopen zaterdag 4 juli was het de Dag van de Samenwerking. In het kader hiervan hebben wij al onze relaties een persoonlijk digitaal kaartje gestuurd om hen te bedanken voor de spraakmakende samenwerking. In het bijzonder zetten we vandaag basisschool de Borgwal in het zonnetje.

Maaike, oprichtster van Praatjuf: "Onze samenwerking met basisschool de Borgwal start 12 jaar geleden toen onze oudste dochter daar haar basisschoolperiode begon. Als ouder kwam ik dus iedere dag op de Borgwal en zo raakte ik in gesprek met de directrice. Ons contact groeide uit tot een mooie samenwerking."

Een bijzonder plekje
De school heeft een bijzonder plekje gekregen in het 'Praatjuf hart'. Maaike: "De Borgwal heeft altijd open gestaan voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen die we als logopediepraktijk bedachten. We ervaren de samenwerking tussen Praatjuf en de Borgwal als zeer dierbaar. Ook de kinderen van de Borgwal dragen hieraan bij. Om de school een warm hart toe te dragen wilden we iets geven wat ook bruikbaar is voor de kinderen: een uniek Praatjuf Twisterspel. We hopen dat de lenigheid en flexibiliteit hier in alle hoedanigheid bijdraagt aan een blijvende fijne samenwerking. Met een lach en een traan nemen we zeker nog geen afscheid van elkaar!"

Recensies

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021