news-detail-img news-detail-overlay

Communicatie is een basisvoorwaarde voor een gelukkig leven

Kwaliteitscertificaat voor Praatjuf, praktijken voor logopedie

donderdag, 17 november 2016

LINGEWAARD/LIEMERS - Het harde werken is beloond. Met recht kunnen de logopedisten van Praatjuf laten zien dat ze kwaliteit leveren. Want de kwaliteitstoets voor hun branche is glansrijk bereikt met een honderd-procentscore! Praatjuf heeft vestigingen in Angeren, Bemmel, Huissen, Lent en Didam.

“We staan voor hoogwaardige logopedische zorg”, zegt Maaike Hendriks, die vijftien jaar geleden in Didam met Praatjuf is gestart. In de hierop volgende jaren is in vier andere plaatsen Praatjuf gevestigd. “We leveren hoge kwaliteit. Dat wordt wel bewezen door het behalen van het Kiwa-certifi caat. Kiwa, de branche-organisatie had niets aan te merken, Praatjuf had geen enkel verbeterpunt, alles was honderd procent oké!” Het certifi caat heeft naast het kwaliteitsoordeel ook een ander voordeel: Praatjuf wordt zondermeer erkend door alle verzekeraars!

Voor jong tot oud... 

Wanneer ga je naar een logopedist? Maaike Hendriks: “Als praten niet (meer) goed gaat... Als je bijvoorbeeld heel lang stemklachten hebt. Als je stottert. Maar ook als je lijdt aan de ziekte van Parkinson. Of als er vaak tegen je gezegd wordt, dat ze je niet kunnen verstaan... Ook bij speekselverlies en problemen met kauwen en slikken, kan een logopedist je helpen. Voor kinderen, die niet willen praten of minder verstaanbaar zijn dan leeftijdgenootjes, kan logopedie vaak ook uitkomst bieden.” Een logopedist is er dus voor jong en oud, voor elke leeftijd. Zelfs voor zuigelingen en baby’s. “Er kunnen bij hen zich problemen voordoen bij de overgang van borst- naar fl essenvoeding, of van de fl es naar hapjes. Bij volwassenen kan de logopedist bijvoorbeeld hulp bieden met de spraakmotoriek na hersenbloeding of hartinfarct.”

Gelukkig leven 

De logopedisten van Praatjuf vormen een hecht en enthousiast team. Dat was ook voor Kiwa zeer opvallend. “Logopedie vinden we leuk. Logopedie heeft alles te maken met communicatie. En communicatie is een basisvoorwaarde voor gelukkig leven.”

Contact en overleg

“Bij Praatjuf staat de cliënt centraal en voelt zich in onze praktijk thuis. Er wordt in een veilige omgeving geluisterd naar de cliënt. We houden -ook al wordt die tijd niet vergoed- ook altijd contact en overleg met de omgeving van de cliënt om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Niet alleen via dossiers, maar vooral face-to-face. Met het gezin, de huisarts, de school en fysiotherapie. We vinden dat deze contacten bijdragen tot een beter resultaat.” Behalve dat Kiwa Praatjuf een meer dan uitstekende kwalifi - catie toekent, ziet Praatjuf dat ook bij de cliënten, die dit via o.a. facebook en op de website ook laten weten. Praatjuf, praktijken voor logopedie heeft zich onder andere aangesloten bij NVLF, de Beroepsvereniging voor Logopedie en Foniatrie, het Kwaliteitsregister Paramedici en ParkinsonNet, een netwerk van gekwalifi ceerde Parkinsonzorgverleners.

Cliëntenbeoordelingen

Wat zeggen klanten over ons?

(9.2/10)

46 beoordelingen

Bekijk alle beoordelingen
testimonial-icon

Eigenschappen logopedist?

Kennis en aansluiting vinden bij het kind

Hoe gevonden?

Via internet

Anoniem

testimonial-icon

Hoe gevonden?

Via school en vrienden. Op de website eerst gekeken.

Eigenschappen logopedist?

Anoniem

testimonial-icon

Eigenschappen logopedist?

Kim was in staat om oefeningen die oorspronkelijk gemaakt waren voor kinderen ook voor mij als volwassene in te zetten. Bij de eerste afspraak was het haar opgevallen dat het mij voor haar zichtbaar moeite kostte om te spreken en dat dit na een aantal afspraken sterk verbeterd was. Ze was dus in staat om in te schatten of de oefeningen daadwerkelijk baat hadden.

Hoe gevonden?

Mijn kinderen hebben bij Praatjuf ondersteuning gekregen bij de mondmotoriek en die ervaring was positief. Ik heb per telefoon contact gelegd in de kerstvakantie en een kwartier in de wacht gestaan, later bleek er geen praktijk te zijn in die periode, het was fijn als dat op de website had gestaan en op de telefoonbeantwoorder. Ik ben na de vakantie netjes terug gebeld en ik kon daarna snel terecht.

Anoniem

testimonial-icon

Hoe gevonden?

Via via

Eigenschappen logopedist?

Vriendelijk deskundig

Suzie

testimonial-icon

Eigenschappen logopedist?

Vertrouwen opbouwen met een kind! Dan is het leerrendament het hoogst!

Hoe gevonden?

Via mijn werk. Ik ben leerkracht in Bemmel.

Anoniem

testimonial-icon

Eigenschappen logopedist?

Vriendelijk, betrokken en vertrouwen, deskundig

Hoe gevonden?

Website/ via peuterspeelzaal

Anoniem

testimonial-icon

Eigenschappen logopedist?

Vriendelijk, vertrouwd, behandeling aanpassen aan het kind

Hoe gevonden?

Via school

Anoniem

testimonial-icon

Hoe gevonden?

na advies KNO specialist afspraak gemaakt.

Eigenschappen logopedist?

alle vier genoemde factoren speelden een rol.

Anoniem

testimonial-icon

Hoe gevonden?

Via internet (google). Hier heb ik ook recensies en ervaringen gelezen.

Eigenschappen logopedist?

Kennis, vriendelijkheid, goede luistervaardigheid, deskundigheid

Anoniem

testimonial-icon

Hoe gevonden?

Via website (vergeleken met andere logopedist in het dorp)

Eigenschappen logopedist?

Ze was vriendelijk, vertrouwd en goed in contact maken met mijn jonge dochter. Lastige was wel dat ze erg bewust werd dat ze niet goed genoeg sprak en dicht klapte bij de oefeningen. Ze was wellicht erg jong (3 jaar)?

Anoniem

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Powered by Wallbrink Crossmedia © 2019