news-detail-img news-detail-overlay

Communicatie een basisvoorwaarde voor een gelukkig leven

Kwaliteitscertificaat voor Praatjuf, praktijken voor logopedie

donderdag, 17 november 2016

LINGEWAARD/LIEMERS - Het harde werken is beloond. Met recht kunnen de logopedisten van Praatjuf/ Praatcoach laten zien dat ze kwaliteit leveren. Want de kwaliteitstoets voor hun branche is glansrijk bereikt met een honderd-procentscore! Praatjuf heeft vestigingen in Angeren, Bemmel, Huissen, Lent en Didam.

"We staan voor hoogwaardige logopedische zorg," zegt Maaike Hendriks, die vijftien jaar geleden in Didam met Praatjuf is gestart. In de hierop volgende jaren is in vier andere plaatsen Praatjuf gevestigd. "We leveren hoge kwaliteit. Dat wordt wel bewezen door het behalen van het Kiwa-certificaat. Kiwa, de branche-organisatie had niets aan te merken, Praatjuf had geen enkel verbeterpunt, alles was honderd procent oké!" Het certificaat heeft naast het kwaliteitsoordeel ook een ander voordeel: Praatjuf wordt zondermeer erkend door alle verzekeraars!

Voor jong tot oud... 

Wanneer ga je naar een logopedist? Maaike Hendriks: "Als praten niet (meer) goed gaat... Als je bijvoorbeeld heel lang stemklachten hebt. Als je stottert. Maar ook als je lijdt aan de ziekte van Parkinson. Of als er vaak tegen je gezegd wordt, dat ze je niet kunnen verstaan... Ook bij speekselverlies en problemen met kauwen en slikken, kan een logopedist je helpen. Voor kinderen, die niet willen praten of minder verstaanbaar zijn dan leeftijdgenootjes, kan logopedie vaak ook uitkomst bieden." Een logopedist is er dus voor jong en oud, voor elke leeftijd: Praatjuf (voor kinderen)/ Praatcoach (voor volwassenen). Zelfs voor zuigelingen en baby's. "Er kunnen bij hen zich problemen voordoen bij de overgang van borst- naar flessenvoeding, of van de fles naar hapjes. Bij volwassenen kan de logopedist bijvoorbeeld hulp bieden met de spraakmotoriek na hersenbloeding of hartinfarct"

Gelukkig leven 

De logopedisten van Praatjuf vormen een hecht en enthousiast team. Dat was ook voor Kiwa zeer opvallend. "Logopedie vinden we leuk. Logopedie heeft alles te maken met communicatie. En communicatie is een basisvoorwaarde voor gelukkig leven."

Contact en overleg

"Bij Praatjuf/ Praatcoach staat de cliënt centraal en voelt zich in onze praktijk thuis. Er wordt in een veilige omgeving geluisterd naar de cliënt. We houden -ook al wordt die tijd niet vergoed- ook altijd contact en overleg met de omgeving van de cliënt om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Niet alleen via dossiers, maar vooral face-to-face. Met het gezin, de huisarts, de school en fysiotherapie. We vinden dat deze contacten bijdragen tot een beter resultaat." Behalve dat Kiwa Praatjuf een meer dan uitstekende kwalificatie toekent, ziet Praatjuf dat ook bij de cliënten, die dit via o.a. facebook en op de website laten weten. Praatjuf/ Praatcoach praktijken voor logopedie zijn onder andere aangesloten bij NVLF, de Beroepsvereniging voor Logopedie en Foniatrie, het Kwaliteitsregister Paramedici en ParkinsonNet, een netwerk van gekwalificeerde Parkinsonzorgverleners.

Neem contact met ons op voor meer informatie en advies. Of kijk op de Praatcoach website.

Recensies

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021