news-detail-img news-detail-overlay

Praatjuf: Communicatie is een levensbehoefte

Samenwerking met vele disciplines

donderdag, 17 november 2016

Maaike Hendriks is de praktijkhouder van Praatjuf (voor kinderen)/ Praatcoach (voor volwassenen) praktijken voor logopedie. Samen met een team van logopedisten werkt ze met kinderen en volwassenen die logopedie nodig hebben. Van vroeger kennen we het beeld van stotterende kinderen, die van de logopediste 'bijles' kregen. De Praatjuf/ Praatcoach van nu doet veel meer! Daarbij worden vele belanghebbende disciplines betrokken! 

Samenwerking bij kinderen 

Praatjuf hanteert korte lijnen met alle betrokkenen rondom een kind. Om de taal- en spraakontwikkeling van een kind zo goed mogelijk te stimuleren is het belangrijk om met school afspraken te maken en waar mogelijk de inhoud van de behandeling af te stemmen op de leerstof die het kind op school aangeboden krijgt. Als er goed overleg is tussen de instanties, werkt dat ook tot een beter resultaat. Bovendien worden problemen sneller gesignaleerd. In samenwerking met school, consultatiebureau, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal zorgen wij voor een goede kwaliteit van de zorg rondom een kind. 

Samenwerking bij volwassenen 

Praatjuf/ Praatcoach vindt het belangrijk om samen te werken met alle betrokken disciplines rondom een cliënt. Denk hierbij aan familie, mantelzorger, thuiszorg, (huis)arts en andere therapeuten. Dit allemaal om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen. Praatcoach is aangesloten bij ParkinsonNet. Dit wil zeggen dat Praatcoach gespecialiseerd is in de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson en dat er wordt samengewerkt met alle betrokken disciplines. Praatcoach luistert en kijkt verder dan alleen haar eigen praktijk. Bij Praatjuf/ Praatcoach staat de kwaliteit van de zorg rondom de cliënt centraal. 

Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekeraar en wordt 100% vergoed. Bij Praatjuf/ Praatcoach streven wij er naar om je direct te helpen bij aanmelding, er is geen wachtlijst.

Neem contact met ons op voor meer informatie en advies. Of kijk op de Praatcoach website.

Recensies

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021