news-detail-img news-detail-overlay

Dag van de Logopedie

Door Praatjuf voel ik mij beter begrepen

woensdag, 3 maart 2021

Door Praatjuf voel ik mij beter begrepen

Zaterdag 6 maart is het de Dag van de Logopedie. Een dag waarop we stilstaan bij wat ons werk voor anderen betekent en vertellen wij hoe het team zich blijft ontwikkelen zodat wij altijd, fysiek of online, de beste logopedische zorg kunnen verlenen.  

Maaike, oprichtster Praatjuf: "Wij hebben een prachtig vak waarin flexibiliteit en creativiteit een grote rol speelt. Het afgelopen jaar hebben we als team nog maar eens laten zien hoe snel we kunnen inspelen op een veranderende maatschappij. Steeds heeft de zorg voor cliënten, en hoe we dit het beste konden aanpakken, centraal gestaan. Het was niet altijd eenvoudig, online logopedie is niet voor elke cliënt gemakkelijk toe te passen, maar we hebben ons als team sterk gemaakt om de beste zorg te verlenen. Hier ben ik heel trots op. We stimuleren en motiveren ons fijne team waar mogelijk, door bijscholing in teamverband te organiseren en mee te denken in de persoonlijke ontwikkeling van elke logopedist."

Onze cliënten
Waarom kiezen cliënten voor Praatjuf? Wat is hun ervaring en wat heeft de logopediebehandeling opgeleverd? Vijf cliënten vertellen.


"Vanaf het eerste moment ervaren wij een fijne sfeer"

"De kinderarts van de GGD adviseerde ons logopediepraktijk Praatjuf, waarna we informatie op de website hebben gelezen. Al vanaf het eerste moment ervaren we een hele fijne sfeer en een goede, deskundige behandeling bij Praatjuf. Het is een veilige omgeving waar kinderen zichzelf kunnen zijn en zich goed kunnen ontwikkelen in de taalvaardigheden. Ook ouders worden goed betrokken. Dean praat beter en hij heeft het naar zijn zin waardoor hij er met plezier naartoe gaat. Dankzij de logopedie uit hij zich beter naar anderen en voelt hij zich beter begrepen. Hierdoor vindt Dean praten steeds leuker en probeert hij steeds meer zelf te vertellen."

"Zijn verstaanbaarheid is enorm toegenomen"

"Via via hoorden we positieve ervaringen bij Praatjuf, nu helpt Eline ons kind om klanken aan te leren. Er wordt spelenderwijs gewerkt waardoor hij logopedie leuk vindt en we merken echt enorme vooruitgang in de maanden dat we bezig zijn geweest met de logopedie. Eigenlijk kan hij nu inmiddels alle klanken wel vormen en in het dagelijks leven lukt het hem ook steeds beter om het geleerde toe te passen. Zijn verstaanbaarheid is enorm toegenomen. Zeker mensen die hem niet zo goed kennen kunnen hem nu ook prima verstaan waar dat eerder wel eens lastig was. Wat me opvalt is dat Eline heel goed weet op te bouwen in haar sessies. De stappen hebben een logische opbouw. Daarbij zijn de stappen altijd klein genoeg (en zeker niet overvragend) zodat het hem echt lukt en hij veel succeservaringen opdoet. Toch weet ze er tegelijkertijd precies voldoende uitdaging in te brengen dat hij er wel steeds van leert."

"Er worden nu mooie zinnen gemaakt"

"Zowel ons zoontje (5) en dochtertje (3) hadden wat problemen met hun taalontwikkeling. Nu ze beiden eens per week naar logopedie gaan, merken wij dat ze vooruit gaan. Zo gebruikte mijn dochtertje eerst vooral steekwoorden, en wisten wij wat ze bedoelde maar voor anderen was het vaak onverstaanbaar, nu maakt ze mooie zinnen. De Praatjuf legt heel duidelijk uit en geeft ons tips waar we thuis mee aan de slag kunnen gaan."

"Zonder de support van Praatjuf waren we niet zover gekomen"

"Wij zijn erg enthousiast over Praatjuf. Onze zoon van 8 jaar is ruim een jaar geleden begonnen met de logopediebehandeling en zonder de support van Praatjuf Eline waren we niet zover gekomen. Ze draagt bij in het leren lezen, begrijpen van de letters en woorden en ze stemt met de leerkrachten van de school af. De support van een logopediste is voor onze niet meer weg te denken, zeker nu we aan het onderzoeken zijn of hij dyslexie heeft.  Onze zoon gaat steeds beter lezen en houdt zelfvertrouwen. Ze is echt een steun in de rug!"

"Door Praatjuf is ze nu vaker betrokken bij een gesprek"

"De pedagogisch medewerkers op de peuterspeelzaal van onze dochter adviseerden ons logopedie. We hebben een goede ervaring met Praatjuf: onze dochter ontwikkelt zich op het gebied van taal. Ze is veel communicatiever in situaties met anderen, maakt beter oogcontact en is vaker betrokken bij een gesprek. Logopedie heeft haar goed geholpen."

Recensies

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021