news-detail-img news-detail-overlay

Logopedie op de basisschool

De scholen zijn weer begonnen, heeft mijn kind logopedie nodig?

dinsdag, 23 oktober 2018

Je kind heeft alweer een aantal weken school achter de rug. Tijd om de balans op te maken! Gaat het goed met het leren lezen? Lukt het om de taalopdrachten op tijd af te krijgen? Word je kind goed verstaan en begrepen door de leerkracht? Soms kan het zijn dat jouw kind net iets meer moeite heeft met bepaalde schoolopdrachten. Logopedie zou een uitkomst kunnen bieden. 

Een kind kan moeite hebben met schoolopdrachten als het bijvoorbeeld een kleine woordenschat heeft, moeite heeft met het maken van goede zinnen of een verhaal vertellen lastig vindt. Het kan ook zijn dat het leren lezen of het begrijpen van wat het kind leest moeizaam verloopt. Het niet of onvoldoende begrijpen van instructies en opdrachten kan ook zorgen voor frustratie en onzekerheid bij het kind. De logopedist kan helpen door de taal te stimuleren, met behulp van bijvoorbeeld leuke boeken, spelletjes en tal van andere oefeningen. 

Ook kan het zijn dat een kind niet goed verstaanbaar spreekt, doordat het klanken niet uitspreekt, vervangt door andere klanken en/of klanken verkeerd uitspreekt. Mompelen of binnensmonds spreken kan ook de verstaanbaarheid verminderen. De logopedist leert spelenderwijs helpen om de uitspraak te verbeteren door het versterken van de mondmotoriek en het juist uitspreken van de spraakklanken. 

Indien je twijfelt over de spraak en/of taalontwikkeling van jouw kind; download dan de gratis Logopedie check-app in de appstore. Je krijgt dan direct advies. 

Neem contact met ons op voor meer informatie en advies.

Recensies

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021