x

Heb je een vraag? Bel ons! Bereikbaar van ma t/m vrijdag van 08:30 - 17:00

Praatjuf
Praatjuf

De werk­ter­rei­nen waa­r­voor de lo­go­pe­dis­ten van Praat­juf een oplos­sing bie­den

Geschreven door: Dominique van den Boogaard op 06 juni 2021

Leestijd 15 minuten 15 min

De (zorg)professionals waar we mee samenwerken weten in grote lijnen wat wij doen en wat we kunnen. Dat we kinderen (Praatjuf) en volwassenen (Praatcoach) helpen met taal-, spraak-, stemproblemen en afwijkende mondgewoonten maar ook met eten, drinken en het slikken. Wij merken echter dat er nog veel onbekende werkterreinen zijn. Dat er groepen kinderen en volwassenen zijn met bepaalde klachten die wij prima kunnen helpen. Maar die wij niet zien, omdat het niet bekend is dat er voor hun klachten een goede oplossing is. Daarom zetten wij onze werkterreinen en specialisaties per leeftijdsgroep op een rij. 

Logopedie voor baby'

Wij kunnen veel betekenen voor baby' waarbij de borstvoeding niet lukt doordat:

 • Het aanhappen niet goed gaat
 • Ze heel onrustig drinken
 • De mondmotoriek bij het drinken niet optimaal is
 • De zuigkracht niet voldoende is 
 • Ze te gulzig zijn

Daarnaast komt het regelmatig voor dat de borstvoeding prima gaat, maar dat het niet lukt om een baby uit de fles te laten drinken. 

Bij het eten van vaste voeding zoals groenten- of fruithapje, horen wij vaak deze opmerkingen van ouders: 

 • Mijn kind eet raar
 • Ze (/hij) hapt haar eten zo raar van dat lepeltje af
 • Ik heb het idee dat ze niet goed eet
 • Mijn kind eet zo slordig en na een paar hapjes is ze alweer klaar
 • Ze kauwt niet, ze slikt het eten in één keer door 
 • Ze houdt het eten maar in de mond
 • Ze duwt het eten weer de mond uit
 • Ze weigert het eten, is haar mond overgevoelig?

Dit zijn vage klachten waar veel ouders lang mee doortobben. Klachten die doorgaans niet vanzelf verdwijnen en die van eten een dagelijkse strijd maken. Klachten waar onze pré-logopedist Eline van Willigen en Maaike Hendriks al veel goede resultaten mee hebben weten te bewerkstelligen. 

Babies

Logopedie voor kinderen in de basisschool leeftijd

Wanneer bij kinderen de auditieve vaardigheden onvoldoende ontwikkeld zijn, dan zijn ze er nog niet klaar voor om de overstap van groep 3 naar groep 4 te maken. Je ziet dan dat het rijmen niet lukt, dat het hakken en plakken niet goed gaat en dat de eerste letter van een woord niet onthouden wordt. Kortom, dat er een achterstand is op het gebied van taalvaardigheid.

Bij auditieve vaardigheden moet een kind gesproken opdrachten begrijpen en uit kunnen voeren. Wanneer je bijvoorbeeld tegen een kind zegt: Pak eerst de banaan en dan de appel , en als het kind dan alleen de appel pakt, dan is hij de banaan alweer vergeten, of hij kan het niet koppelen aan elkaar. Deze vaardigheden zijn eenvoudig te oefenen in dagelijkse situaties door het kind in de klas eerst één, daarna 2 en later zelfs 3 of meer opdrachten te geven. Bouw dit wel rustig op. 

Om het begrijpend lezen te ontwikkelen is een grote woordenschat nodig in combinatie met de vaardigheid om taalrelaties te leggen. Hiervoor is een stukje fantasiewereld, logisch denken, de vaardigheid om een aantal afbeeldingen in de juiste volgorde leggen en het verhaal te vertellen essentieel. Wanneer het kind verbanden kan leggen in een verhaal, is het niet erg als hij een bepaald woord niet kent. Hij snapt dan toch waar het verhaal over gaat. Onze Praatjuf logopedisten Pleuni Achterberg en Elke Kuppen helpen kinderen met de ontwikkeling van de vaardigheden die nodig zijn voor het begrijpend lezen. 

Logopedie bij kinderen die slecht verstaanbaar praten 

Er zijn veel kinderen die binnensmonds of erg zacht praten. Je ziet mompelen met name bij kinderen in de puberteit die zich geen houding weten te geven, bij kinderen die een beugel hebben en bij kinderen die erg verlegen zijn. 

Wij trainen deze kinderen om zich te uiten en geven de omgeving handvatten om het kind gericht te helpen. Dat doe je door gerichte, korte en krachtige vragen te stellen. Wanneer je vraagt wat ze vandaag gedaan hebben, dan is dat veel te groot. Dat kunnen ze niet overzien. Wanneer je vraagt wat ze  tijdens de gym gedaan hebben, is dat veel beter te overzien voor het kind. Train de kinderen om een verhaal te vertellen en een gebeurtenis weer te geven.

Daarnaast behandelen wij kinderen die stotteren, niet vloeiend spreken, hees klinken of met een gek stemmetje praten. 

Het verhelpen van open mondgedrag

Kinderen met open mondgedrag worden meestal niet naar logopedie verwezen, terwijl wij veel voor hen kunnen betekenen. Wanneer de mond vaak open staat, dan is de ademhaling sneller dan bij een neusademhaling. Deze kinderen krijgen minder O2 binnen en hebben minder CO2 afvoer. Hierdoor gaan ze in feite hyperventileren. Uit onderzoek is gebleken dat de conditie en de aandacht gerichtheid geringer is. Ze hebben meer moeite om geconcentreerd te blijven. Door middel van OMFT (Oro-myofunctionele therapie) wordt het functioneren van de spieren in en rond de mond hersteld.

Logopedist

OMFT om de kaakstand te verbeteren

Wij passen daarnaast OMFT toe in samenwerking met tandartsen/ orthodontisten. Deze specialistische behandelingen zorgen ervoor dat de kaak bij jonge kinderen zodanig groeit, dat er voldoende ruimte is voor de tanden en kiezen. Wanneer de kaak nog aan het groeien is, kun je hierdoor beugels voorkomen. De tong en mondmotoriek hebben effect op de gebitstand. Als een kind met de tong te veel tegen de tanden drukt bij elke letter of elke slikbeweging, dan zie je dat het gebit weer scheef groeit nadat de beugel eruit is. Bij kinderen die een beugel hebben, helpt OMFT om ervoor te zorgen dat het gebit na de beugelperiode recht blijft. Alle Praatjuf logopedisten zijn gespecialiseerd op het gebied van OMFT.

Logopedie voor jeugd op de middelbare school

Voor middelbare scholieren kunnen wij veel betekenen als ze binnensmonds praten, slecht te verstaan zijn of open mondgedrag vertonen. In feite kunnen alle taal- stem en spraakproblemen die niet op de lagere school verholpen zijn, alsnog behandeld worden. Wanneer de jongere het begrijpend lezen, de leervaardigheid, concentratie en aandacht gerichtheid niet op orde heeft, dan is het lastig om het lestempo bij te benen. Het is dan waardevol om hiermee alsnog aan de slag te gaan met gerichte logopedie.

Logopedie bij volwassenen

Volwassenen worden behandeld door onze Praatcoaches

Met name bij mensen met een spreekberoep komt heesheid van de stem en globusgevoel, dat is alsof je een brok in je keel hebt, vaak voor. Daar kunnen wij heel veel mee, onder andere door middel van manuele larynx facilitatie, zorgen wij voor ontspanning in het stemgebied. 

Wij behandelen mensen die getroffen zijn door een niet aangeboren hersenletsel. Denk hierbij aan: 

 • Beroerte
 • Hersenbloeding
 • Mensen die lang aan de beademing gelegen hebben
 • Mensen die langdurig ziek (geweest) zijn, zoals na COVID 
 • Als het mensen niet lukt om weer fit te worden na ziekte
 • Stemklachten, zoals heesheid en vermoeidheid na of tijdens spreken

Wij geven hen logopedie om beter met de adem en stemkoppeling om te gaan. 

Mensen die O2 tekort of een slechte conditie hebben, gaan vaak te snel ademen. Dan ontstaat er een disbalans tussen O2 en CO2 waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat. In feite gaan ze hyperventileren waardoor de conditie achteruit gaat, waardoor ze nog sneller en oppervlakkiger gaan ademen. Door de ademhaling te verbeteren verbetert de conditie, wat enorm waardevol is voor deze mensen. Veerle Koenen is stemtherapeut, gespecialiseerd op dit gebied.

Wat logopedie voor Parkinsonpatiënten kan betekenen

Het speekselverlies, kauwen, slikken en spreekvaardigheid zijn klachten waarbij wij doorgaans veel kunnen betekenen. De Parkinsonpatiënt krijgt een rigiditeit in het gezicht. Je ziet dat de gelaatsuitdrukkingen minder worden, doordat de spieren stijver en trager worden. Dit zorgt ervoor dat het praten meer kaakgeklemd en binnensmonds gebeurt. Daarbij is het zo dat de Parkinsonpatiënt vaak het gevoel heeft dat hij heel hard praat, terwijl de stem juist heel zacht klinkt. De patiënt praat dus zachter, zonder dat hij dat doorheeft. Het wordt wel omschreven 'alsof het stemgeluid in mijn hoofd blijft'. 

Als de patiënt daarbij veel speeksel in je mond heeft, dan wordt het spreken nog onduidelijker en je ziet dat deze mensen zich vaker verslikken. Daarbij hebben deze mensen vaak last van speekselverlies. 

Door de rigiditeit is het kauwen en slikken verstoord. Het gaat allemaal niet meer automatisch. Er wordt onvoldoende op eten gekauwd. Al deze klachten kunnen met behulp van specialistische logopedie behandeld worden, zodat de kwaliteit van leven kan verbeteren. Maaike Hendriks is aangesloten bij Parkinson Net en behandelt mensen met deze aandoening.

Wat logopedie voor CVA patiënten kan betekenen

Na een CVA maken taalproblemen de communicatie erg lastig, waardoor de patiënt zich geïsoleerd voelt. Wij onderscheiden daarbij woordvinding, Afasie en Dysartrie. Bij woordvinding wil de patiënt iets zeggen, maar kan hij niet op het woord komen. Afasie is een taalprobleem waarbij de patiënt geen zinnen kan vormen en daardoor kromme zinnen maakt. En bij dysartrie weten de mensen wel wat ze willen zeggen, maar krijgen ze het motorisch niet gepland. Dat ze boterham willen zeggen, maar kunnen de 'B' niet uitspreken. Door de eerste klank van het woord te trainen wordt een patiënt al veel beter verstaanbaar. 

Onze logopedistes Eline van Willigen en Maaike Hendriks krijgen vaak de vraag: Hoe ver gaan we? Wanneer mensen geen spreekcomputer willen gebruiken, dan kijken wij hoe ver wij kunnen komen om de patiënt toch verstaanbaar te laten praten. 

Wil je meer weten over bepaalde Praatjuf- of Praatcoach vakgebieden of wil je een specifieke vraag stellen? Neem dan contact met ons op of ga naar de Praatcoach website

Patient

Praatjuf

Vind je dit een leuk artikel? Deel hem dan!

Meld je aan voor onze maandelijkse logopedie oefeningen

Schrijf je in

Meld je aan voor onze maandelijkse logopedie oefeningen

Schrijf je in

Meer nieuws

Heb je twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling?

Download dan de praatjuf app

Praatjuf Telefoon

Je vindt onze app in de Store.

Play Store

Binnen enkele minuten inzicht in taalontwikkeling

Gebruik de Praatjuf Logopedie Check App om eenvoudig en snel te onderzoeken of er sprake is van een spraak- of taalachterstand bij je kind.

 • De Praatjuf app is gratis
 • De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen
 • Bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
 • Beschikbaar voor iPhone & Android smartphones

Je vindt onze app in de Store.

Play Store
DTL Proof
Gezondheidscentrum Didam
Gezondheidscentrum Waalsprong
Kiwa
Kwaliteitsregister
NVLF Logo
Parkinson Net
Stichting Liz
Unik
Praatcoach
Werken bij Praatjuf

Inschrijven

Meld je aan voor onze maandelijkse logopedie oefeningen