news-detail-img news-detail-overlay

Kinderboekenweek

Werken aan de toekomst van kinderen

woensdag, 9 oktober 2019

In Nederland leert ieder kind op school lezen. Waarom is hier dan toch extra aandacht voor nodig, zoals bijvoorbeeld het initiatief Kinderboekenweek?

Lezen is een basisvaardigheid die je nodig hebt om mee te kunnen doen. Het is daarom belangrijk om tijd te maken om bijvoorbeeld taalspelletjes met een kind te doen en (voor) te lezen. Kinderen beleven plezier aan (voor)lezen en het stimuleert zelfvertrouwen. Door te doen groeit de woordenschat van een kind. Voorlezen is werken aan de toekomst van kinderen. Dit gebeurt op school, maar het is ook belangrijk om thuis dagelijks een kwartiertje voor te lezen.

Leesproblemen
Maar wat nu als een kind geen plezier beleeft en vooral moeite heeft met lezen? Veel kinderen en jongeren kampen met leesproblemen. Weinig woorden kennen, problemen met lezen, spelling, geheugen, klankonderscheiding, letters door elkaar halen… Soms loopt de taalontwikkeling van een kind niet zoals bij leeftijdgenootjes. Wellicht is er hulp nodig van een logopediste. Wat kan Praatjuf voor een kind betekenen?

Praatjuf doet uitgebreid onderzoek naar de spraak en taal van het kind. De logopedische behandeling is indirect en/of direct. Bij de 'indirecte' therapie instrueert en begeleidt Praatjuf de ouders of verzorgers bij de manier waarop ze het kind tot spreken kunnen stimuleren. Bij de 'directe' logopedische behandeling staat de wisselwerking tussen het kind en de logopedist centraal. In de therapie wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind, de eventueel bijkomende problemen en de mogelijkheden in de omgeving van het kind. In het algemeen geldt dat een vertraagde spraak- en taalontwikkeling goed te behandelen is, zeker als de problemen al op jonge leeftijd onderkend worden. Al voor hun tweede jaar kunnen kinderen bij Praatjuf terecht.

Twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van een kind?
Doe via de Praatjuf app de logopedie-CHECK. De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Deze is gratis te downloaden via de App store.

Neem contact met ons op voor meer informatie en advies.

Recensies

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021