news-detail-img news-detail-overlay

Logopedie voor volwassenen

Kwaliteit van leven staat voorop

donderdag, 17 november 2016

Parkinson 

Logopedie kan veel betekenen voor mensen met de ziekte van Parkinson. Praatjuf (voor kinderen)/ Praatcoach (voor volwassenen) is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met Parkinson en is aangesloten bij ParkinsonNet in de regio. Zacht en binnensmonds praten, speekselverlies en problemen met slikken zijn veelvoorkomende problemen bij mensen met Parkinson. Ook wordt het steeds lastiger om meerdere dingen tegelijk te doen. "Wij werken volgens de richtlijnen van het ParkinsonNet. Hierbij werken we samen met de cliënt en omgeving aan het verbeteren van de kwaliteit van leven en het accepteren van de spelende veranderingen." 

Stem 

Praatcoach behandelt ook volwassenen die last hebben van hun stem. Dit kan bijvoorbeeld heesheid zijn, (langdurig) je stem kwijt zijn, hyperventilatie en medische keel- en stemproblemen. "Pas wanneer je stem er niet meer is, weet je hoeveel dit betekent voor de communicatie en de omgeving." Praatcoach kan helpen met oefeningen, advies en bij het weer opnieuw leren gebruiken van je stem. 

Beroerte

Wat mensen vaak niet weten, is dat een beroerte of hersenbloeding ook vaak gevolgen heeft voor spraak en taal. Er kan dan sprake zijn van een 'storing' in het taal- en/of spraakgebied van de hersenen. "Het is ontzettend frustrerend als je eerst kon vertellen wat je wilt, wat je nodig hebt, en dit ineens niet meer kan. Wij kunnen hierbij helpen. Samen zoeken we naar de beste manier om de communicatie te verbeteren, want de kwaliteit van leven staat bij ons voorop." Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekeraar en wordt 100% vergoed. Bij Praatjuf/ Praatcoach streven wij er naar om je direct te helpen bij aanmelding, er is geen wachtlijst.

Neem contact met ons op voor meer informatie en advies. Of kijk op de Praatcoach website.

Recensies

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021