news-detail-img news-detail-overlay

Maaike Hendriks start logopediepraktijk in Lent

- De Praatjuf is er voor iedereen!

woensdag, 14 september 2016

BEMMEL - Ze heeft al veertien jaar een logopediepraktijk in Didam. Als inwoonster van Bemmel startte zij twee jaar geleden in Bemmel. Onlangs kwam de vraag om ook in Lent een 'Praatjuf' te openen. Maaike Hendriks geeft daaraan nu gehoor. Aan de Griftdijk Zuid in Lent heeft ze sinds 15 augustus haar praktijkruimte. Als 'Praatjuf' ontvangt ze niet alleen kinderen met spraak-, stem- en/of taalproblemen, ook baby's, volwassenen en ouderen zijn er welkom! 

Wie aan logopedie denkt, denkt allereerst aan het behandelen van spraakproblemen bij jonge kinderen. Vandaar dat Maaike veelal 'Praatjuf' wordt genoemd. Haar website heeft ze dan ook toepasselijk www.praatjuf.nl genoemd. Daarop vindt men specifieke informatie, ook over de specialisaties van Praatjuf: pre-logopedie voor baby's en logopedie aan volwassenen met verworven neurologische stoornissen. Praatjuf betreft de behandeling van kinderen, Praatcoach is logopedie voor volwassenen. Bij pre-logopedie gaat het met name om vroeggeboorten; zuigelingen die moeite hebben met het drinken. Volwassenen hebben bijvoorbeeld na een herseninfarct baat bij logopedische behandelingen. Dat geldt ook voor wie lijdt aan de ziekte van Parkinson, in welke behandelingen Maaike zich heeft gespecialiseerd.

De meeste cliënten zullen schoolgaande kinderen zijn. Maaike Hendriks start de praktijk met collega en allround logopediste Leoni Verwey, die universitair is opgeleid. Praatjuf Lent houdt ook inloopspeekuren. 

Praatjuf Lent, Praktijk voor Logopedie Maaike Hendriks, Griftdijk Zuid 131 C, 6663 BE Lent. Telefoon (0481) 471112 (voor afspraken). Of kijk op de Praatcoach website.

Recensies

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021