news-detail-img news-detail-overlay

Online logopedie voor ieder kind

donderdag, 26 maart 2020

Als educatief partner van de school van jouw kind volgt Praatjuf, de praktijk voor logopedie, de ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus op de voet. Inmiddels beheerst het Coronavirus ons dagelijks leven: de kinderen gaan voorlopig niet meer naar school en dit vraagt om thuisonderwijs. Het kan een behoorlijke uitdaging zijn om in onzekere omstandigheden deze extra taak goed uit te voeren. Daarnaast is de thuissituatie van ieder kind anders en ook de leermogelijkheden verschillen.


Nieuwe wegen zoeken
Nog nooit was samenwerking zo belangrijk, zowel met scholen als ouders. Wij denken als logopedisten mee in de beste zorg voor onze kinderen, zodat ze zo min mogelijk achterstand oplopen als gevolg van deze crisis. Als logopediepraktijk werken we aan het verbeteren van onder andere:

  • spraak- en taalontwikkeling
  • woordenschat en taalvaardigheid
  • auditieve vaardigheden
  • lezen, spelling en begrijpend lezen


Online logopedie 
Heeft jouw kind problemen in de taal- of spraakontwikkeling? Dan kunnen wij onze begeleiding inzetten. Zo worden logopedische oefeningen online verzorgd via een live-verbinding vanuit de thuislocatie. Daarnaast worden de oefeningen via e-mail verstrekt met duidelijke instructies van de logopedist in jouw regio, indien noodzakelijk worden deze ondersteund door beeld en geluid.


Wil je gebruik maken van onze online logopediebehandelingen of heb je vragen? Neem contact met ons op voor meer informatie en advies.


Ter informatie: logopedie zit in het basispakket van alle zorgverzekeraars en wordt voor kinderen volledig vergoed zonder eigen bijdrage!


We hopen jou voldoende te hebben geïnformeerd en wensen je alle gezondheid toe namens de logopedisten van Praatjuf.

Recensies

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021