news-detail-img news-detail-overlay

Communicatie is een levensbehoefte

Logopedie voor kinderen en volwassenen

dinsdag, 7 november 2017

BEMMEL - Logopedie is er voor alle leeftijden. Als praten niet (meer) goed gaat, bij stemklachten, stotteren maar ook als je lijdt aan de ziekte van Parkinson, kan een logopedist helpen. Ook bij kinderen die niet willen praten of minder verstaanbaar zijn. Baby's die moeite hebben met de overgang van borst- naar flesvoeding, of van de fles naar hapjes. Bij volwassenen kan de logopedist ook hulp bieden met de spraakmotoriek na een hersenbloeding. 

Bij Praatjuf (voor kinderen)/ Praatcoach (voor volwassenen) staat de cliënt centraal. Wij vinden het belangrijk om een veilige omgeving te bieden waarin de cliënt zich op zijn of haar gemak voelt. Praatjuf hanteert korte lijnen met alle betrokkenen rondom de cliënt om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen.

Samenwerking bij kinderen 

Om de taal- en spraakontwikkeling van een kind zo goed mogelijk te stimuleren is het belangrijk om met school afspraken te maken en waar mogelijk de inhoud van de behandeling af te stemmen op de leerstof die het kind op school aangeboden krijgt. Als er goed overleg is tussen de instanties, werkt dat ook tot een beter resultaat. Bovendien worden problemen sneller gesignaleerd. In samenwerking met school, consultatiebureau, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal zorgen wij voor een goede kwaliteit van de zorg rondom een kind.

Samenwerking bij volwassenen 

Samenwerken met alle betrokken disciplines rondom een cliënt, denk hierbij aan familie, mantelzorger, thuiszorg, (huis)arts en andere therapeuten. Dit allemaal om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen. Praatjuf/ Praatcoach is aangesloten bij ParkinsonNet. Dit wil zeggen dat Praatjcoach gespecialiseerd is in de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson en dat er wordt samengewerkt met alle betrokken disciplines.

Neem contact met ons op voor meer informatie en advies. Of kijk op de Praatcoach website.

Recensies

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021