x

Heb je een vraag? Bel ons! Bereikbaar van ma t/m vrijdag van 08:30 - 17:00

Praatjuf
Praatjuf

Praat­juf de all­round lo­go­pe­die­prak­ti­jk

Geschreven door: Maaike Hendriks op 11 november 2019

Leestijd 7 minuten 7 min

Praatjuf biedt oplossingen voor stem- spraak- en taalproblemen

Dat we hier te maken hebben met een bijzonder innovatieve praktijk, wordt direct duidelijk. "Logopedie heeft alles te maken met communicatie, een basisvoorwaarde voor een gelukkig leven," aldus de filosofie van Praatjuf. Communicatieproblemen hebben echter niet alleen te maken met spraak-, gehoor-, stem-, of spraakontwikkeling. Soms ligt daar een heel ander probleem aan ten grondslag. De eet- en drinkontwikkeling bijvoorbeeld. 

EET- & DRINKONTWIKKELING

Wanneer kinderen moeilijkheden hebben met eten en drinken, zich regelmatig verslikken of veel spugen, is het soms nodig om over te gaan op sondevoeding. Als een dergelijke situatie langer aanhoudt, oefent het kind zijn mond- en tongspieren te weinig, wat ongunstig is voor de ontwikkeling van het zuigen, slikken, afhappen en kauwen. Er kan bovendien een stoornis van de spraakontwikkeling ontstaan, aangezien bij spreken dezelfde spieren gebruikt worden als bij eten en drinken. Je komt dan op het terrein van de preverbale logopedie. Als problemen al op jonge leeftijd onderkend worden, is een vertraagde spraak- en taalontwikkeling over het algemeen goed te behandelen.

PREVERBALE LOGOPEDIE

Preverbale logopedie is speciaal ontwikkeld voor baby's en kinderen tot twee jaar, dus nog voordat het spreken begint. Maaike, zelf preverbaal logopedist: "Je moet bij eet- en drinkproblematiek bijvoorbeeld denken aan slikproblemen, flesweigeraars, kindjes die niet tevreden zijn na het drinken en blijven huilen, kindjes waarvan de moeders zeggen: "Er is iets, maar ik kom er niet uit, het lijkt wel of ik mijn baby de hele dag aan het voeden ben." "In de therapie wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind, de eventueel bijkomende problemen en de mogelijkheden in de omgeving van het kind. Het is van essentieel belang dat de oorzaak van de klachten wordt vastgesteld en behandeld, zodat het resultaat van de behandeling zo optimaal mogelijk is. 

MULTIDISCIPLINAIR & FLEXIBEL

Deze alomvattende benadering geldt niet alleen voor de verschillende aangeboden behandelingen, ze uit zich ook in samenwerkingsverbanden met collega's uit andere disciplines. Denk aan fysio- en ergotherapeuten, huisartsen, kinderartsen, KNO-artsen, neurologen en tandartsen. Maaike: "En ook de beveiligde app waarmee we direct in contact staan met collega's, is het noemen waard. Op die manier kunnen we elkaar heel eenvoudig en á la minute om advies of reflectie vragen." Ivo vult aan: "Naast een multidisciplinaire werkomgeving vinden we het ook van cruciaal belang dat die werkomgeving prettig is. Dan zoeken collega's elkaar op, voelen zich veilig bij elkaar, waardoor zij een verdiepingsslag kunnen maken. Wij faciliteren, zodat onze medewerkers kunnen excelleren." Praatjuf ontwikkelde ook een app speciaal voor ouders: de Praatjuf logopedie check app. Ivo en Maaike richtten in 2000 de eerste praktijk op in Didam. Cliënten kunnen in een van de vele praktijken terecht, want sinds 2000 hebben zij bepaald niet stilgezeten. Inmiddels kent Praatjuf 10 locaties en een aantal dependances, verspreid over regio's Arnhem, Lingewaard, Montferland en Nijmegen. Iedere regio kent zijn eigen problematiek. De ene regio kent bijvoorbeeld meer taalachterstandsproblemen door migratie dan de andere. "Je moet de taal verstaan van de locatie waar je werkt", aldus Maaike. "Bij Praatjuf proberen we kansen te zien, niet de beperkingen. Ik denk echt dat we die positiviteit met ons allen uitstralen." Praatjuf zal ook een plek krijgen binnen het nieuw te openen gezondheidscentrum in Bemmel. Ook komt Praatjuf bij je thuis of op school. Kinderen worden dan zowel in de logopediepraktijk, als in de dagelijkse praktijk (zoals school) gezien. Maaike: "Het contact met de interne schoolbegeleiders en leerkrachten levert een duidelijke win-winsituatie op. Dat geldt zeker ook voor onze nauwe samenwerking met Unik en Liz, twee stichtingen in Nijmegen die zich toeleggen op specialistische zorg voor kinderen met een beperking of achterstand."

PRAATJUF VOOR VOLWASSENEN

Overigens zijn volwassen ook welkom bij Praatjuf. Logopedie kan bijvoorbeeld veel betekenen voor mensen met de ziekte van Parkinson of mensen die te kampen hebben met de gevolgen van een beroerte. Praatjuf zoekt dan naar de beste manier om de communicatie te verbeteren. 

VERLENGSTUK VAN DE OPLEIDING

Bij Praatjuf zijn permanent 2 á 3 stagiaires actief. In die zin is Praatjuf een verlengstuk van de opleiding Logopedie aan de HAN. Maaike: "Voor ons als praktijk is het ook goed om stagiaires te hebben. Zij houden ons scherp!" Ivo haakt in: "Binnenkort gaat er 1 extra site de lucht in: www.werkenbijpraatjuf.nl. Op deze site laten medewerkers zien hoe het is om bij ons te werken. Verder zijn we sinds kort een samenwerking aangegaan met STIELO, een multidisciplinair georganiseerde zorggroep in Lent. Het is een samenwerkingsverband tussen paramedici, huisartsen en de Radboud Universiteit." Maaike besluit: "Wij zoeken continu de professionaliteit op en we willen steeds vernieuwen."

KEURMERK KIWA

In 2018 is de hoogwaardige kwaliteit van "Praatjuf, praktijken voor logopedie" beloond met een belangrijk keurmerk, het zogenaamde KIWA-certificaat. 


Bekijk ook het artikel in het Magazine

Praatjuf

Vind je dit een leuk artikel? Deel hem dan!

Meld je aan voor onze maandelijkse logopedie oefeningen

Schrijf je in

Meld je aan voor onze maandelijkse logopedie oefeningen

Schrijf je in

Meer nieuws

Heb je twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling?

Download dan de praatjuf app

Praatjuf Telefoon

Je vindt onze app in de Store.

Play Store

Binnen enkele minuten inzicht in taalontwikkeling

Gebruik de Praatjuf Logopedie Check App om eenvoudig en snel te onderzoeken of er sprake is van een spraak- of taalachterstand bij je kind.

  • De Praatjuf app is gratis
  • De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen
  • Bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
  • Beschikbaar voor iPhone & Android smartphones

Je vindt onze app in de Store.

Play Store
DTL Proof
Gezondheidscentrum Didam
Gezondheidscentrum Waalsprong
Kiwa
Kwaliteitsregister
NVLF Logo
Parkinson Net
Stichting Liz
Unik
Praatcoach
Werken bij Praatjuf

Inschrijven

Meld je aan voor onze maandelijkse logopedie oefeningen