news-detail-img news-detail-overlay

Samen een sterke stem!

Sluit je aan en word ook een praatjuf

dinsdag, 8 oktober 2019

Maaike Hendriks: "In 2000 nam ik een logopediepraktijk over en had ik één medewerker in dienst. Inmiddels zit Praatjuf op meerdere locaties en werken er twaalf logopedisten in ons team. Dat groeien was geen doel op zich, het is gewoon zo gelopen. Als ik kans zie om een nieuwe behandellocatie te openen, doe ik eerst onderzoek: zijn er voldoende cliënten in de buurt, hoeveel collega's werken er al, kunnen we samenwerken met andere paramedische beroepen en is een locatie goed bereikbaar? Daarnaast willen we dat collega's in maximaal 30 minuten op hun werk zijn, zodat de verhouding werk-privé in evenwicht is. Ik vind het belangrijk om een fijne werkomgeving voor mijn team te scheppen, geef hen de ruimte om zich te ontwikkelen.

Omdat we zo hard groeien, is sinds januari 2019 mijn man betrokken bij de bedrijfsvoering. Hij heeft een marketingachtergrond en helpt ons Praatjuf verder te professionaliseren. Zo introduceerden we begin dit jaar Praatplan: de eerste franchiseformule in de logopedie. Hiermee willen we onze marketing- en bedrijfsvoeringkennis delen. Startende ondernemers maar ook bestaande praktijkhouders kunnen zich hierbij aansluiten. Van elkaar leer je en je kunt elkaar versterken zonder dat je in elkaars vaarwater zit. Zo willen we onze formule landelijk uitrollen. Over tien jaar hopen we een netwerk van Praatjuf-locaties te hebben in het land.

Dat we met Praatjuf al drie keer de Kwaliteitstoets behaalden, is iets waarop ik erg trots ben. Doordat we scherp naar elkaar waren, kon iedereen uit het team zich verbeteren. Dat versterkte onze onderlinge band. Daarnaast toetsen we regelmatig de cliënttevredenheid, en die is heel goed. Daar doen we het uiteindelijk voor.

Ik vind het jammer dat veel praktijkhouders zo negatief zijn over de zorgverzekeraars en hun tariefstelling. Door mijn man weet ik hoe er in segmenten buiten de zorg wordt betaald. Zorgverzekeraars betalen altijd op tijd en aan de tarieven wordt binnenkort hopelijk iets gedaan. Daarnaast vind ik dat we als logopedist trotser mogen zijn op ons vak, we zijn te bescheiden. En ten slotte: laat ook eens een ander naar je praktijk kijken. Ideeën doe je vaak op door buitenstaanders die niets met je vakgebied van doen hebben. Daar word je beter van!"

Neem contact met ons op voor meer informatie en advies.

Bron: NVLF magazine september 2019

Recensies

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021