news-detail-img news-detail-overlay

Spraak en uitspraak

Alleen ik begrijp, wat m'n kind bedoelt...

donderdag, 17 november 2016

Als je kind onduidelijk spreekt of bepaalde klanken niet goed kan uitspreken, kan er sprake zijn van een achterstand in de spraakontwikkeling. In de normale ontwikkeling van een kind komt het voor dat de klanken niet goed worden uitgesproken. Dit heeft te maken met de leeftijd van het kind. Als je kind 3 jaar is en je kind is voor onbekende niet of nauwelijks verstaanbaar dan is dit een signaal om de logopedist in te schakelen. Bij een leeftijd van 5 jaar moet je kind vrijwel altijd verstaanbaar zijn voor anderen. De klanken die dan nog lastig kunnen zijn, zijn de /r/ en de /sch/. 

Daarnaast kunnen zich in de spraakontwikkeling ook problemen voordoen als slissen, binnensmonds spreken, te snel praten of door de neus spreken. Wanneer dit zich voordoet kun je ook contact opnemen met de logopedist. Er zal dan naast de spraak ook gekeken worden naar open mondgedrag, duimen en slappe spierspanning in het mondgebied. Hierbij is de samenwerking met huisarts, tandarts en orthodontist van groot belang. 

Juist kinderen, die extra aandacht van een logopedist nodig hebben, vinden het leuk om in een veilige omgeving spelenderwijs te leren. Praatjuf creëert een veilige en leerzame omgeving om de taal- en spraakontwikkeling te stimuleren. Want zonder taal en een goede uitspraak kom je niet ver. Kunnen zeggen wat je wilt en je verstaanbaar kunnen maken, is belangrijk! 

Neem contact met ons op voor meer informatie en advies.

(Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekeraar en wordt 100% vergoed.)

Recensies

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021