news-detail-img news-detail-overlay

Taalachterstand? Wacht niet te lang

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen tempo. Ook op taalgebied. Het is belangrijk om als ouder alert te zijn maar wat zijn taal- en spraakproblemen en wat zijn de oorzaken?

woensdag, 12 februari 2020

Welke soorten spraak- en taalproblemen zijn er? En wat zijn de oorzaken hiervan? Praatjuf zet ze op een rij.

Taalproblemen:

  • te weinig woorden kennen;
  • woordvormen niet goed gebruiken;
  • het maken van te korte zinnen;
  • taal niet goed begrijpen;
  • van de hak op de tak vertellen.

Spraakproblemen:

  • onverstaanbaar en/of te snel praten;
  • slissen;
  • binnensmonds praten / lettergrepen inslikken;
  • het niet goed uitspreken van klanken;
  • stotteren.

Daarnaast zijn er stemproblemen zoals schor of hees zijn, stemverlies, klachten van keel en verkeerde ademtechniek. Ook kan de mondmotoriek problemen veroorzaken zoals afwijkend slikken of kauwen en open mondgedrag.

Oorzaken
Er is niet altijd één oorzaak te noemen voor spraakproblemen. Vaak heeft een taalstoornis geen medische of aanwijsbare oorzaak. Dan spreek je van een "primaire taalstoornis". Maar soms leiden gehoorproblemen of neurologische aandoeningen tot spraakproblemen.
Bij taalproblemen kan erfelijkheid een rol spelen. Wanneer kinderen meertalig opgevoed worden kan een kind in haar jonge jaren ook taalproblemen ervaren. Later zal het vooral een verrijking zijn.

Bij Praatjuf nemen we de tijd om onze cliënten te screenen. Daarnaast werken we altijd samen met ouders en leerkrachten en adviseren we hen de taal- en spraakontwikkeling te stimuleren. Zo geven wij (behandel)tips en materiaal mee.


In de volgende nieuwsbrief leest u tips voor taalontwikkeling thuis.

Benieuwd of uw kind ondersteuning nodig heeft bij de taal- of spraakontwikkeling? Lees ons artikel ‘
Wanneer stap je naar de logopedist?’

Recensies

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021