news-detail-img news-detail-overlay

Taalontwikkeling

Lijkt 't of je kind niet luistert...?

woensdag, 25 januari 2017

Maaike Hendriks is de praktijkhouder van Praatjuf, Praktijken voor logopedie. Samen met een team van logopedisten werkt ze met kinderen en volwassenen die logopedie nodig hebben. Van vroeger kennen we het beeld van stotterende kinderen, die van de logopediste ‘bijles’ kregen. Praatjuf van nu doet meer, veel meer!

Praatjuf is er ook voor de taalontwikkeling van een kind. Het is van belang om bij het jonge kind vroeg problemen op dit vlak te ontdekken. Elk kind doorloopt de taalontwikkeling in zijn eigen tempo, maar niet bij ieder kind gaat dit vanzelf.

Er kan frustratie, boosheid en onzekerheid ontstaan bij een kind als het zich niet goed kan uiten. Logopedisch onderzoek is nodig om te kijken of er een stoornis is in de taalontwikkeling. Na dit onderzoek kan het geven van adviezen al voldoende zijn en in andere gevallen kan therapie helpen.

Signalen voor problemen in de taalontwikkeling.

Maakt uw kind korte zinnetjes? Kent uw kind weinig woorden of heeft het moeite om op woorden te komen? Blijft het kromme zinnen maken? Heeft uw kind moeite met het begrijpen van opdrachten, thuis of op school? Of heeft uw kind moeite met het vertellen van een verhaal? Dit kunnen signalen zijn voor een probleem in de taalontwikkeling.

Ook als op latere leeftijd wordt ontdekt dat er problemen zijn in de taalontwikkeling, bijvoorbeeld op de basisschool, kan er hulp geboden worden. Daarnaast is taal belangrijk voor de ontwikkeling van lezen en schrijven. Juist de kinderen, die extra aandacht van een logopedist nodig hebben, vinden het leuk om in een veilige omgeving spelenderwijs te leren. Spelletjes, die ongemerkt zijn gericht op woord en taal. Zo wordt de taalontwikkeling gestimuleerd. Want zonder taal kom je niet ver. Kunnen zeggen wat je wilt en begrijpen wat er gezegd wordt, is belangrijk. Taal heb je nodig!

Recensies

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Powered by Wallbrink Crossmedia © 2019