Maaike Hendriks met patient

Januari 2000 is een mijlpaal in het leven van logopedist Maaike Hendriks: het begin van haar eigen logopediepraktijk in Gezondheidscentrum Didam. Een bloeiende praktijk die staat voor hoogwaardige logopedische zorg en persoonlijke aandacht. De afgelopen jaren is 'Praatjuf' dan ook uitgegroeid met praktijken in Angeren, Bemmel, Huissen, Nijmegen en Arnhem. Vanaf januari 2020 is Praatjuf ook gevestigd  in de gemeente Uden.

Gelukkig leven

Inmiddels werkt Maaike Hendriks dus samen met een hecht team van bevlogen logopedisten die net zo enthousiast en bekwaam zijn als zijzelf: "Logopedie vinden we leuk. Logopedie heeft alles te maken met communicatie, een basisvoorwaarde voor een gelukkig leven." De logopedisten van Praatjuf staan bekend om hun goede inlevingsvermogen en helpen mensen bij wie praten niet (meer) goed gaat. Praatjuf behandelt problemen met de stem, taal, spraak, adem, het gehoor en met eten & drinken.

Praatjuf voor kinderen

KinderenDe inspirerende naam Praatjuf is een schot in de roos. De meeste cliënten zijn namelijk kinderen en Praatjuf doet er alles aan om een veilige en leerzame omgeving te creëren die aansluit bij hun leefwereld. De logopedisten zetten het kind centraal en zorgen ervoor dat het zich op zijn gemak voelt. Spelenderwijs stimuleren ze de taal- en spraakontwikkeling met de modernste hulpmiddelen, zoals leuke en leerzame spelletjes op de iPad. Voor de wachtende moeders en vaders beschikken alle praktijken van Praatjuf over Wifi.

Praatjuf voor volwassenen

Volwassen zijn als cliënt ook zeer welkom bij Praatjuf. Logopedie kan bijvoorbeeld veel betekenen voor mensen met de ziekte van Parkinson of mensen die te kampen hebben met de gevolgen van een beroerte. Praatjuf zoekt dan naar de beste manier om de communicatie te verbeteren, een gelukkig leven staat immers altijd voorop.

Praatjuf voor baby's

Logopedie is er dus echt voor jong en oud, zelfs voor zuigelingen en baby's. Maaike Hendriks is ook opgeleid tot preverbaal logopedist en behandelt jonge kinderen die problemen hebben met de overgang van borst- naar flesvoeding, of van de fles naar hapjes.

PatientPersoonlijke aandacht

Persoonlijke aandacht staat al zestien jaar hoog in het vaandel van Praatjuf. De logopedisten kijken dan ook verder dan alleen de eigen praktijk en werken actief samen met alle betrokkenen rondom een cliënt, van de familie tot de school, (huis)arts en andere therapeuten. Al deze persoonlijke contacten dragen immers bij tot het best mogelijke resultaat.

Keurmerk Kiwa

In 2020 is de hoogwaardige kwaliteit van 'Praatjuf, praktijken voor logopedie' beloond met een belangrijk keurmerk,  het zgn. Kiwa-certificaat. Brancheorganisatie Kiwa had geen enkel verbeterpunt.


Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021