WoordenschatHet kan gebeuren dat u als cliënt of als ouder van een minderjarige cliënt een klacht heeft over uw logopedist of over de logopedische behandeling. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend logopedist. Indien u er met haar niet uitkomt, dan kunnen we samen kijken naar een passende oplossing.

U kunt hiervoor contact opnemen met Maaike Hendriks, praktijkhouder, logopedist en klachtenfunctionaris van Praatjuf, bereikbaar op telefoonnummer 0481-471112 of via e-mail [email protected].

Als u na dit gesprek ontevredenheid bent over de oplossing, dan kunt u gebruik maken van de klachten- en geschillenregeling paramedici.

Pdf-icon.png PDF: informatie voor patiënten over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici

Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg(WKKGZ)

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021