icon team

Astrid Niesing

Mijn naam is Astrid Niesing en ik ben vierdejaars logopedie studente aan hogeschool Windesheim. Vanaf februari 2021 houd ik mij een halfjaar lang bezig met mijn afstudeeronderzoek bij Praatjuf over de administratieve druk van de logopedisten.

Tijdens mijn vorige stage heb ik ervaring opgedaan op het gebied van kinderen met een verstandelijke- en/of een meervoudige beperking. Voor de minor die ik heb gevolgd (International Sustainable Development) ben ik 4 maanden in Cambodja geweest om hier projecten uit te voeren met betrekking tot het gehoor. Ook heb ik hier lesgegeven en ondersteund tijdens schoolse activiteiten in een weeshuis voor kinderen met een beperking. Omdat ik nog geen ervaring heb opgedaan in een logopediepraktijk heb ik erg veel zin om tijdens mijn onderzoek hier meer over te leren, om mijzelf verder te kunnen ontwikkelen tot logopedist.


Ik streef ernaar om dit halfjaar mijn afstudeeronderzoek succesvol uit te voeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan het verminderen van de administratiedruk voor de logopedisten van Praatjuf!

<< Naar logopedisten overzicht

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021