Logopedist Celine van Kalmthout logopedist-detail-overlay

Celine van Kalmthout

"In januari 2014 ben ik als logopedist afgestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tijdens deze opleiding liep ik stage op een school voor speciaal basisonderwijs. De belangrijkste problemen die ik bij kinderen op deze school heb gediagnosticeerd en behandeld waren gericht op taal, spraak en spelling, en op het auditief geheugen."

"Daarnaast heb ik stage gelopen bij een verpleeghuis met een revalidatieafdeling. Hier heb ik werkervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van patiënten met taal-, spraak- en slikstoornissen als gevolg van dementie, neurodegeneratieve aandoeningen of een beroerte. Tijdens mijn opleiding heb ik ook een minor over neurorevalidatie gevolgd."

"Sinds 2015 werk ik bij Praatjuf. Ik ben met name gespecialiseerd in het werken met kinderen met afwijkende mondgewoonten en in spraak- en taalstoornissen. Ik ben ook deskundig in het diagnosticeren en behandelen van cliënten met taal-, spraak- en slikstoornissen als gevolg van neurodegeneratieve aandoeningen, zoals een beroerte of dementie."

"Ik vind het belangrijk om een vertrouwde omgeving te creëren voor een kind of een volwassene. Ook vind ik het van groot belang om de zorg nauwkeurig af te stemmen op de hulpvraag. Ik geniet met volle teugen van de creativiteit en het enthousiasme dat een kind met zich mee kan brengen. Ook vind ik het heerlijk om kinderen te zien groeien en bloeien."

<< Naar logopedisten overzicht

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Powered by Wallbrink Crossmedia © 2019