Logopedist Iris Schouten logopedist-detail-overlay

Iris Schouten

Wat is je achtergrond?
Ik ben afgestudeerd aan de opleiding voor Logopedie aan Fontys Hogescholen te Eindhoven. Ik heb mij binnen mijn opleiding gespecialiseerd in het werken met kinderen met taalproblemen en interprofessioneel samenwerken.

Hoe maakte jij kennis met Praatjuf?
Vanaf het begin van mijn opleiding voor logopedie ben ik al geïnteresseerd in de logopediepraktijken van Praatjuf. Ik deed hier mijn snuffelstage in het eerste jaar, een stage in mijn tweede studiejaar en ook mijn afstudeerstage deed ik bij Praatjuf.

Duidelijke keuze voor Praatjuf dus. Waarom? 
Ik vind Praatjuf een jonge en frisse praktijk. Er zijn jonge en enthousiaste logopedisten met veel creativiteit en bevlogenheid hun werk uitvoeren. We behandelen doelgroepen die ik interessant vind: van kinderen en ouderen met spraak- en taalproblemen tot volwassenen met stemproblemen, zij maken allemaal deel uit van de cliëntengroep. Dat maakt mijn werk ook zo leuk en afwisselend.

Jij houdt dus wel van afwisseling?
Afwisseling maakt mijn werk gevarieerd en uitdagend. Ik vind het leuk om op verschillende locaties te werken: zo komen wij als logopedisten van Praatjuf ook op scholen waar we cliënten behandelen en hebben we vele praktijken in de regio Arnhem en Nijmegen. Daarnaast bestaat mijn werk niet alleen uit behandelen maar ook werk ik dossiers bij, doe ik de administratie, onderzoek en voer ik intakegesprekken. Dit deed ik al tijdens mijn stage en zo werd ik door mijn begeleider van Praatjuf echt voorbereid op het vak logopedie.

En nu dus als logopediste aan de slag bij Praatjuf?

Ja, vanaf na de zomer ben ik begonnen als logopediste op locatie Elderveld/ Arnhem Zuid. Een fijne werkplek én een veilige leeromgeving. Dit maakt dat ik ook kán blijven leren: iets wat we onze cliënten ook willen meegeven!<< Naar logopedisten overzicht

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021