Logopedist Noortje Willard- Kemna logopedist-detail-overlay

Noortje Willard- Kemna

Net voor de zomer van 2020 ben ik afgestudeerd als docent basisonderwijs aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tijdens mijn opleiding heb ik stage gelopen in onder- midden- en bovenbouw. Met een achtergrond als communicatieadviseur en een passie voor lezen, zijn taal en spelling vakken die ik leuk vind en goed kan onderwijzen. Door individueel of in kleine groepjes te werken kan ik aandacht geven aan kinderen die dat nodig hebben.


In mijn vrije tijd lees ik of ben ik buiten op pad. Ik kook en eet graag samen met vrienden en familie.


<< Naar logopedisten overzicht

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021