Visie Praatjuf

“De patiënt staat centraal”. Praatjuf streeft ernaar dat het belang en het welzijn van de patiënt voorop staat.

Missie Praatjuf

Het aanbieden van logopedische behandelingen conform de kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars waarbij Praatjuf zich zowel binnen als buiten de praktijk profileert.

Doelstelling Praatjuf

Het aanbieden van kwalitatief hoogstaande logopedische behandelingen, in een omgeving waar zowel de logopedisten als de cliënten zich prettig voelen.

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021