Leesbeest

http://users.skynet.be/thiran/rekentaal/taal/leesbeest.htm

Op deze site krijg je auditief een woord aangeboden. Door letters in een rups te slepen, kan een kind het woord maken. Er worden voornamelijk cvc-woorden aangeboden.

Recensies

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021