Praatjuf
top-bar
x

Heb je een vraag? Bel ons! Bereikbaar van ma t/m vrijdag van 08:30 - 17:00

Praatjuf

Logopedie

Werkwijze

Aanmelding

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist. Een verwijzing van een huisarts is noodzakelijk (via www.praatjuf.nl/aanmelden kunt u direct uw gegevens invullen).

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt maximaal een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

De logopedisten werken nauw samen met o.a. huisartsen, kinderartsen, KNO-artsen, neurologen, tandartsen etc. Maar ook via schoolbegeleidingsdiensten is direct contact met basisscholen.

Vergoeding

De behandeling wordt in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. Logopedie zit in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Wel betaalt u een deel van de behandeling zelf via het eigen risico (vanaf 18 jaar).
Indien u een afspraak niet nagekomen bent (of niet 24 uur van tevoren heeft afgezegd) betaalt u het verzuimtarief. Het verzuimtarief is 100% van het behandeltarief en wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd

Kwaliteit

Alle Praatjuf logopedisten vermeld op deze website zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Daarnaast zijn ze lid van de meerdere Kwaliteitskringen, een netwerk van zelfstandige logopediepraktijken die kennis met elkaar delen. Alle logopedisten van Praatjuf staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Heb je twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling?

Download dan de praatjuf app

Praatjuf Telefoon

Je vindt onze app in de Store.

Play Store

Binnen enkele minuten inzicht in taalontwikkeling

Gebruik de Praatjuf Logopedie Check App om eenvoudig en snel te onderzoeken of er sprake is van een spraak- of taalachterstand bij je kind.

  • De Praatjuf app is gratis
  • De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen
  • Bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
  • Beschikbaar voor iPhone & Android smartphones

Je vindt onze app in de Store.

Play Store
DTL Proof
Gezondheidscentrum Didam
Gezondheidscentrum Waalsprong
Kiwa
Kwaliteitsregister
NVLF Logo
Parkinson Net
Stichting Liz
Unik
Praatcoach
Werken bij Praatjuf