BehandelingBij Praatjuf streven wij ernaar om zoveel mogelijk continuïteit te bieden in de behandelingen. Toch kan waarneming nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming gebeurt alleen in overleg met u en zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist van Praatjuf. In overleg met u kunnen we ook bekijken of de behandeling op een ander tijdstip plaats kan vinden.

Mocht waarneming of een ander tijdstip plannen voor u niet mogelijk zijn, dan zorgen wij ervoor dat u advies en oefeningen krijgt om thuis verder te oefenen tot de volgende behandeling weer plaatsvindt.

Ook tijdens schoolvakanties zal de continuïteit van de logopedische behandeling geborgd zijn. Indien een locatie gesloten is, is het van belang dat de logopedische behandeling op een andere locatie voortgezet kan worden als een behandelpauze de voortgang van het (positieve) effect van de behandeling zal vertragen. Dit gebeurt in overleg met u.

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021