1. Algemene Informatie

Geslacht van degene die wordt aangemeld / zich aanmeldt voor logopedie

2. Reden van aanmelding & Beschikbaarheid

3. Zorgverzekering

4. Huisarts & Verwijzer

U kunt zonder verwijsbrief bij ons terecht m.u.v. verzekerden bij CZ, Delta Lloyd, Ohra en de Friesland.
Alleen zij hebben wel altijd een verwijsbrief

Verwijzer(s)

5. Overig

Recensies

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021