Praatjuf
top-bar
x

Heb je een vraag? Bel ons! Bereikbaar van ma t/m vrijdag van 08:30 - 17:00

Praatjuf

Meertaligheid bij kinderen?

Kinderen zijn twee- of meertalig als ze tijdens hun ontwikkeling in aanraking komen met meer dan een taal. Meertalige kinderen zijn bijvoorbeeld kinderen van ouders met verschillende moedertalen, die vanaf de geboorte tweetalig worden opgevoed. Daarnaast gaat het om kinderen van anderstalige ouders die thuis hun moedertaal leren en in kindercentra en/of op school het Nederlands als tweede taal.

Meertalige kinderen kunnen een spraak- en taalachterstand hebben in het Nederlands. Wanneer er een stoornis of achterstand is in de eerste taal, zal ook de tweede taalontwikkeling verstoord verlopen. Als gevolg van een wisselend, gebrekkig of onvoldoende taalaanbod in een taal is de meertalige ontwikkeling soms een moeilijk proces. Een taalachterstand leidt bovendien vaak tot een leerachterstand, waardoor de schoolprestatie van deze meertalige kinderen gevaar loopt.

Ook de uitspraak kan problemen geven, waardoor een kind moeilijk verstaanbaar is voor anderen. Dit kan leiden tot angst om te praten en tot sociale isolatie.

Tijdige (voorschoolse) onderkenning van de taalproblemen en begeleiding van de kinderen en hun ouders, bevorderen de taalontwikkeling en verbeteren de kansen van deze meertalige kinderen.

Wat doet de logopedist?

Meertalige kinderen met een spraak- en taalstoornis hebben logopedische begeleiding nodig. Deze begeleiding richt zich op de communicatieproblemen, de verstaanbaarheid in het Nederlands en die in de moedertaal. Samenwerking met de mensen in de directe omgeving van het kind, is daarbij een vereiste. Soms wordt de hulp van een tolk ingeroepen om goed met hen te communiceren.

Praatjuf kan een bijdrage leveren aan de preventie en bestrijding van spraak- en taalontwikkelingsachterstanden bij meertalige kinderen tot twaalf jaar.

Bijvoorbeeld door:

 • deskundigheidsbevordering van kinderleid(st)ers / leerkrachten,
 • deskundigheidsbevordering van consultatiebureau-artsen en wijkverpleegkundigen,
 • bevordering van de deelname van meertalige kinderen aan voorschoolse voorzieningen,
 • bevordering van het gebruik van taalactiveringsprogramma’s in deze voorzieningen,
 • afstemming tussen kindercentra en basisscholen,
 • begeleiding van en voorlichting aan ouders,
 • stimulering en ontwikkeling van taalbeleid in het (speciaal) basisonderwijs.

Op dit moment wordt de logopedische behandeling van meertalige kinderen met een stoornis in de eerste taal vergoed door de zorgverzekeraars. Het Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid kan de preventieve activiteiten zoals deskundigheidsbevordering bekostigen.

Heb je twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling?

Download dan de praatjuf app

Praatjuf Telefoon

Je vindt onze app in de Store.

Play Store

Binnen enkele minuten inzicht in taalontwikkeling

Gebruik de Praatjuf Logopedie Check App om eenvoudig en snel te onderzoeken of er sprake is van een spraak- of taalachterstand bij je kind.

 • De Praatjuf app is gratis
 • De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen
 • Bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
 • Beschikbaar voor iPhone & Android smartphones

Je vindt onze app in de Store.

Play Store
DTL Proof
Gezondheidscentrum Didam
Gezondheidscentrum Waalsprong
Kiwa
Kwaliteitsregister
NVLF Logo
Parkinson Net
Stichting Liz
Unik
Praatcoach
Werken bij Praatjuf