Kwaliteitsregister

Alle logopedisten van Praatjuf zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.


Logopedist en Patient


Kwaliteitskring

Een kwaliteitskring is een groep van ongeveer 10 tot 16 logopedisten die met elkaar op een gestructureerde wijze in gesprek gaan over alle aspecten van het vak logopedie. Door samen met collega’s te reflecteren op het eigen handelen en systematisch te werken aan de verbetering van de zorg voor de cliënt, wordt de kwaliteit van de logopedische zorg beter. Logopedisten nemen op vrijwillige basis deel aan een kwaliteitskring. Alle logopedisten binnen Praatjuf zijn aangesloten bij een "Kwaliteitskring".


Logopedist en Patient


Kwalititeitstoets

Praatjuf heeft met een 100% score op 30 november  2018 de vrijwillige Kwaliteitstoets gehaald.

Een erkenning dat Praatjuf aan alle kwaliteitseisen voldoet die worden gesteld aan hoogwaardige logopedische zorg die door de grote zorgverzekeraars wordt voorgeschreven.


Maaike Hendriks en kind


Klantervaringsonderzoek

Praatjuf werkt samen met een onafhankelijk onderzoeksbureau Mediquest. Zij meten voor ons de kwaliteit van de zorg die wij aanbieden. U kunt via een vragenlijst deelnemen aan dit onderzoek. Praatjuf vindt het heel belangrijk om uw ervaringen te ontvangen zodat wij de kwaliteit van onze zorg continue kunnen verbeteren waar nodig. Meer informatie: Mediquest Informatiedocument clienten Logopedie.pdf

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Praatjuf groot Praatjuf klein

Powered by Wallbrink Crossmedia © 2021