Praatjuf
top-bar
x

Heb je een vraag? Bel ons! Bereikbaar van ma t/m vrijdag van 08:30 - 17:00

Praatjuf

Wat is afasie?

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door hersenletsel in de linker hersenhelft. Dit hersenletsel wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een ongeval, een hersentumor of een andere aandoening in de hersenen. Aangezien afasie met name bij volwassenen voorkomt, kunnen cliënten met afasie terecht bij Praatcoach. Kinderen met afasie worden behandeld door een Praatjuf logopedist.

Afasie komt meestal voor bij oudere mensen, maar ook bij jongeren kan hersenletsel ontstaan met afasie als gevolg. Verbetering van de taalproblemen treedt op in de eerste drie tot zes maanden van het herstel.

Mensen met afasie hebben problemen met het begrijpen van gesproken taal en/of het spreken, lezen en schrijven. Er zijn verschillende soorten afasie, afhankelijk van de ernst en de combinatie van verschijnselen. Iemand met afasie begrijpt niet altijd precies wat er tegen hem gezegd wordt; hij vangt bijvoorbeeld alleen trefwoorden op en bedenkt zelf het verband hiertussen. Vooral bij ingewikkelde zinnen levert dit misverstanden op.

Ook de spraak is gestoord bij mensen met afasie.  Men heeft vaak woordvindingsproblemen en gebruikt regelmatig een ander woord dan het bedoelde. Ook kan men moeite hebben met het maken van zinnen. Door deze stoornissen kan het voor de omgeving moeilijk zijn om te begrijpen wat er wordt bedoeld. Zowel de problemen met het begrijpen van taal als het uiten van taal, zorgen voor stoornissen in de communicatie.

Er kunnen ook problemen ontstaan met lezen en schrijven. Het lezen van een boek of het volgen van een ondertiteling op televisie is vaak moeilijk en soms onmogelijk. Iets opschrijven tijdens een telefoongesprek kan ook moeilijk zijn.

Meer informatie over afasie: www.afasie.nl

Wat doet de logopedist?

Praatcoach doet eerst onderzoek naar de taal en de communicatie van de volwassen persoon met afasie, Praatjuf bij kinderen. De resultaten worden zowel met de cliënt als met de directe omgeving besproken. De logopedist geeft voorlichting en adviezen aan de familie en omgeving.

De logopedische behandeling is individueel gericht. Vaak worden er oefeningen gedaan om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Ook wordt de cliënt en de directe omgeving geleerd hoe ze op een andere manier dan vroeger met elkaar kunnen communiceren.

 Als blijkt dat een communicatiehulpmiddel zinvol is, zal de logopedist hierbij adviseren en begeleiden. Het resultaat van de behandeling is afhankelijk van vele factoren en daarom moeilijk voorspelbaar.

Het onderzoek en de behandeling van afasie worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist. Als de logopedische behandeling plaatsvindt in een instelling, maakt deze deel uit van de bedprijs of het dagbehandelingstarief.

Heb je twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling?

Download dan de praatjuf app

Praatjuf Telefoon

Je vindt onze app in de Store.

Play Store

Binnen enkele minuten inzicht in taalontwikkeling

Gebruik de Praatjuf Logopedie Check App om eenvoudig en snel te onderzoeken of er sprake is van een spraak- of taalachterstand bij je kind.

  • De Praatjuf app is gratis
  • De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen
  • Bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
  • Beschikbaar voor iPhone & Android smartphones

Je vindt onze app in de Store.

Play Store
DTL Proof
Gezondheidscentrum Didam
Gezondheidscentrum Waalsprong
Kiwa
Kwaliteitsregister
NVLF Logo
Parkinson Net
Stichting Liz
Unik
Praatcoach
Werken bij Praatjuf