Wat is broddelen?

Broddelen is een spraakstoornis die zich uit als een niet-vloeiende (a-ritmische) en moeilijk verstaanbare spraak. Kenmerken van broddelen zijn een slappe uitspraak, een hoog spreektempo, het ineenschuiven van woorden (bijvoorbeeld tevisie in plaats van 'televisie'), stopwoordjes, snelle woord- en klankherhalingen en moeilijkheden met het formuleren van gedachten, ook schriftelijk. Broddelen kan samen gaan met hyperactiviteit en een slechte concentratie.

Een luisteraar zal de persoon die broddelt vaak slecht verstaan en reageren met: "Wat zeg je?" De spreker merkt dan wel dat er iets mis is met zijn manier van praten, maar weet niet precies wat. Broddelen is dus ook een communicatiestoornis.

Broddelen lijkt soms op stotteren, omdat er veel herhalingen van woorden en klanken zijn. Een duidelijk verschil met stotteren is echter dat de persoon die broddelt niet opmerkt dat hij spreekt met herhalingen en onduidelijkheden, en degene die stottert meestal wel.

De oorzaak van broddelen is een onvoldoende rijping van het centraal zenuwstelsel. De spraak- en taalontwikkeling verloopt daardoor niet evenwichtig. De volle omvang van het probleem wordt pas duidelijk rond zevenjarige leeftijd, als de periode van de spraak- en taalontwikkeling voltooid is.

Wat doet de logopedist?

Bij kinderen kan de logopedische behandeling van broddelen ook in overleg en in samenwerking met een remedial teacher plaatsvinden. Dit gebeurt vooral bij zgn. risicokinderen: kinderen bij wie een late of vertraagde spraakontwikkeling wordt geconstateerd en bij wie broddelen in de familie voorkomt. Ook kinderen met lees- en spellingproblemen kunnen hierbij horen.

Bij (jong)volwassenen richt Praatjuf de behandeling vooral op bewustwording van de eigen spraak, uitspraaktraining, training in correct formuleren en ritme- en intonatietraining. Het resultaat van de behandeling hangt, naast de ernst van het broddelen, af van het doorzettingsvermogen, het concentratievermogen en de motivatie van de cliënt.

Het onderzoek en de behandeling van broddelen worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.

Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling?

Download dan de Praatjuf app

Praatjuf Telefoon

Je vindt onze app in de Store.

Play Store

Binnen enkele minuten inzicht in taalontwikkeling

Gebruik de Praatjuf Logopedie Check App om eenvoudig en snel te onderzoeken of er sprake is van een spraak- of taalachterstand bij je kind.

  • De Praatjuf app is gratis
  • De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen
  • Bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
  • Beschikbaar voor iPhone & Android smartphones

Je vindt onze app in de Store.

Play Store

Wij zijn aangesloten bij

DTL Proof
Gezondheidscentrum Didam
Gezondheidscentrum Waalsprong
Kiwa
KP
Praatcoach
Praatjuf
NVLF
ParkinsonNet
Stichting Liz
Unik
Werken bij Praatjuf
x

Heb je een vraag? Bel ons! Bereikbaar van ma t/m vrijdag van 08:30 - 17:00

Praatjuf