Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening waarbij bewegingsstoornissen optreden. De meest opvallende verschijnselen zijn beven, spierstijfheid en bewegingstraagheid. De ziekte kent een progressief verloop en is niet te genezen.

Naast bewegingsstoornissen in een of beide lichaamshelften, kan ook het spreken aangedaan zijn. Er kunnen zich problemen voordoen met de coördinatie van de adem. De stem wordt zachter. Door stijve gelaatsspieren verslechtert de uitspraak en wordt de mimiek minder duidelijk. Het spreken klinkt vaak monotoon en vlak. Ook is het moeilijk om steeds in hetzelfde tempo te blijven spreken: het tempo wordt steeds hoger en daardoor vermindert de verstaanbaarheid. De verstaanbaarheid is bovendien erg wisselend. Dit alles leidt tot problemen in de communicatie.

Ook eten en drinken kunnen problemen opleveren. Het kauwen wordt minder krachtig en de men verslikt zich vaker, vooral bij drinken. Overtollig speeksel wordt niet automatisch weggeslikt en in combinatie met een minder krachtige mondsluiting, kan dan speekselverlies optreden.

Meer informatie: www.parkinson-vereniging.nl

Wat doet de logopedist?

Praatjuf onderzoekt de beperkingen van de adem, stem en articulatie (uitspraak). Ook de problemen met eten en drinken worden door de logopedist in kaart gebracht. De resultaten van het onderzoek worden besproken met de cliënt,  eventueel ook met de familie.

In overleg met de cliënt wordt vervolgens een behandelplan opgesteld. Doel van de logopedische behandeling is meestal het verbeteren van de communicatie en de verstaanbaarheid. De logopedist werkt samen met de cliënt aan de juiste ademhaling, het stemgebruik, de articulatie en het spreektempo.

De logopedist geeft ook adviezen om het eten en drinken te vergemakkelijken. Indien nodig wordt advies gegeven om zo goed mogelijk om te gaan met de communicatieproblemen, zowel aan de cliënt als aan zijn familie en/of verzorgers.

Als verbetering niet meer mogelijk is, kan de logopedist adviseren en begeleiding geven bij de keuze van hulpmiddelen, zoals aangepast bestek of drinkgerei en ondersteunende communicatiehulpmiddelen.

Praktijkhouder van Praatjuf Maaike Hendriks volgde onder meer een bijscholing tot ParkinsonNet-therapeut en ziet regelmatig cliënten die kampen met de gevolgen van de ziekte van Parkinson.

Het onderzoek en de behandeling bij de ziekte van Parkinson worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.

Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling?

Download dan de Praatjuf app

Praatjuf Telefoon

Je vindt onze app in de Store.

Play Store

Binnen enkele minuten inzicht in taalontwikkeling

Gebruik de Praatjuf Logopedie Check App om eenvoudig en snel te onderzoeken of er sprake is van een spraak- of taalachterstand bij je kind.

  • De Praatjuf app is gratis
  • De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen
  • Bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
  • Beschikbaar voor iPhone & Android smartphones

Je vindt onze app in de Store.

Play Store

Wij zijn aangesloten bij

DTL Proof
Gezondheidscentrum Didam
Gezondheidscentrum Waalsprong
Kiwa
KP
Praatcoach
Praatjuf
NVLF
ParkinsonNet
Stichting Liz
Unik
Werken bij Praatjuf
x

Heb je een vraag? Bel ons! Bereikbaar van ma t/m vrijdag van 08:30 - 17:00

Praatjuf