Wat is verbale ontwikkelingsdyspraxie?

Bij sommige kinderen komt het praten niet of moeizaam op gang. Een van de oorzaken van het niet of verkeerd spreken kan een zgn. verbale ontwikkelingsdyspraxie zijn. Deze spraakstoornis heeft te maken met de beweging van de mond: de mond wil niet op de juiste manier bewegen. Het kind heeft problemen met het programmeren, afstemmen en controleren van de mondbewegingen die nodig zijn voor het praten.

Door deze spraakstoornis zijn de klanken soms onherkenbaar of ze komen op de verkeerde plaats in het woord terecht. Het komt voor dat het kind een bepaalde klank in het ene woord wel kan maken en in het andere woord niet. Soms is het zelfs zo dat een klank of woord op zeker moment wel uitgesproken kan worden en op een ander moment niet.

Ook andere activiteiten van de mond kunnen problemen geven,  zoals eten, drinken, blazen en zuigen.

Het niet of slecht spreken leidt tot problemen in de communicatie: het kind kan niet duidelijk maken wat het wil en wordt niet begrepen door zijn omgeving. Kinderen met deze problemen hebben deskundige hulp nodig, want het gaat om een stoornis die zich niet vanzelf herstelt.

Wat doet de logopedist?

Praatjuf onderzoekt de spraak en de mondmotoriek van het kind, observeert het eten en drinken, en stelt een diagnose. Nader onderzoek door een medisch specialist kan nodig zijn.

De logopedische therapie van Praatjuf is gericht op het leren aansturen van de spraakbewegingen. De logopedist leert het kind om nauwkeurig de bewegingen van tong, lippen, kaken en gehemelte te maken.

Op een speelse manier worden ook de spraakklanken apart geoefend, gekoppeld aan symbolen en/of gebaren. De oefeningen worden steeds moeilijker: eerst dezelfde klank achterelkaar oefenen, dan afwisselen met een andere klank, afwisselen met meer dan twee klanken enzovoorts. Het kind wordt hierdoor vaardiger in het sturen van de bewegingen van de mond. Dit lukt niet met een paar keer oefenen, maar vereist een geregelde en consequente training, ook thuis.

De duur en resultaten van de logopedische therapie zijn afhankelijk van de ernst van de uitspraakproblemen en van het moment waarop de therapie begonnen is. De therapie kan al op zeer jonge leeftijd, vanaf twee á drie jaar, starten.

Het onderzoek en de behandeling van een verbale ontwikkelingsdyspraxie worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.

Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling?

Download dan de Praatjuf app

Praatjuf Telefoon

Je vindt onze app in de Store.

Play Store

Binnen enkele minuten inzicht in taalontwikkeling

Gebruik de Praatjuf Logopedie Check App om eenvoudig en snel te onderzoeken of er sprake is van een spraak- of taalachterstand bij je kind.

  • De Praatjuf app is gratis
  • De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen
  • Bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
  • Beschikbaar voor iPhone & Android smartphones

Je vindt onze app in de Store.

Play Store

Wij zijn aangesloten bij

DTL Proof
Gezondheidscentrum Didam
Gezondheidscentrum Waalsprong
Kiwa
KP
Praatcoach
Praatjuf
NVLF
ParkinsonNet
Stichting Liz
Unik
Werken bij Praatjuf
x

Heb je een vraag? Bel ons! Bereikbaar van ma t/m vrijdag van 08:30 - 17:00

Praatjuf