Dysartrie?

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Hierdoor werken de spieren die nodig zijn voor het ademen, het stemgebruik en de uitspraak onvoldoende.

Dysartrie kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een beroerte, een hersentumor, een ongeval, een spierziekte (ALS) of door een neurologische aandoening (ziekte van Parkinson). Deze aandoeningen treffen voornamelijk oudere mensen, maar ook bij jongeren kan dysartrie ontstaan. 

De communicatie bij mensen met dysartrie is gestoord, omdat ze moeilijk te verstaan zijn. Dit kan komen door een onduidelijke uitspraak, een te zachte en/of hese stem, eentonig of nasaal (door de neus) spreken of een combinatie hiervan. Bij dysartrie als gevolg van een beroerte is vaak sprake van een verlamming aan een kant van het gezicht, waardoor de mimiek verandert. Ook kunnen hierdoor speekselverlies en slikproblemen optreden.

Meer informatie over dysartrie: www.communicationdisorders.net/MotorSpeech

Wat doet de logopedist?

Praatjuf (voor kinderen)/ Praatcoach (voor volwassenen) doet onderzoek naar het functioneren en het gevoel van de spieren in het gezicht. Ook worden de stem en de verstaanbaarheid door de logopedist beoordeeld.

De behandeling is erop gericht om de verstaanbaarheid te verbeteren. De speciaal opgeleide logopedisten van Praatjuf en Praatcoach leren de cliënt om optimaal gebruik te maken van zijn mogelijkheden. In het algemeen wordt vanuit een juiste (symmetrische) lichaamshouding aandacht besteed aan de mondmotoriek, de uitspraak, het ademen en het stemgebruik. De cliënt en zijn directe omgeving krijgen adviezen. De resultaten van de behandeling zijn mede afhankelijk van de ernst en de aard van de aandoening.

Wanneer de cliënt ondanks de logopedische behandeling toch niet verstaanbaar kan leren spreken, zoekt Praatjuf/ Praatcoach samen met de cliënt naar een geschikt communicatiemiddel. Dit kan een gebaren- of tekensysteem zijn, of een elektronisch communicatiehulpmiddel.

Praatcoach behandelt ook cliënten bij wie dysartrie is veroorzaakt door een verworven neurologische aandoening. Maaike Hendriks en andere teamleden zien regelmatig cliënten bij wie de spraakstoornis is ontstaan door bijvoorbeeld een beroerte of door de ziekte van Parkinson. Maaike Hendriks volgde een bijscholing tot Parkinson-Net-therapeut.

Het onderzoek en de behandeling van dysartrie worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist. Logopedische behandeling in een instelling is bij de bedprijs of in het dagbehandelingstarief inbegrepen. Patiënten die thuis wonen, kunnen door een vrijgevestigd logopedist behandeld worden.

Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling?

Download dan de Praatjuf app

Praatjuf Telefoon

Je vindt onze app in de Store.

Play Store

Binnen enkele minuten inzicht in taalontwikkeling

Gebruik de Praatjuf Logopedie Check App om eenvoudig en snel te onderzoeken of er sprake is van een spraak- of taalachterstand bij je kind.

  • De Praatjuf app is gratis
  • De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen
  • Bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
  • Beschikbaar voor iPhone & Android smartphones

Je vindt onze app in de Store.

Play Store

Wij zijn aangesloten bij

DTL Proof
Gezondheidscentrum Didam
Gezondheidscentrum Waalsprong
Kiwa
KP
Praatcoach
Praatjuf
NVLF
ParkinsonNet
Stichting Liz
Unik
Werken bij Praatjuf
x

Heb je een vraag? Bel ons! Bereikbaar van ma t/m vrijdag van 08:30 - 17:00

Praatjuf