Stagiaire Nilofar Adel

Mijn naam is Nilofar maar iedereen noemt mij Nilo. In 2016 ben ik gestart met de opleiding logopedie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen . Vooraf aan de opleiding heb ik een meeloopstage gelopen en tijdens de opleiding heb ik ook stage gelopen in een reguliere logopediepraktijk, waarbij ik voor het merendeel kinderen in behandeling had. Het werken met kinderen vind ik heel erg leuk! De problemen die ik daar tegenkwam bij kinderen, waren voornamelijk gericht op taal, spraak en spelling. 

Door mijn stages heb ik ervaring kunnen opdoen tot in de breedste zin. Zoals het begeleiden, motiveren en het beter begrijpen van kinderen, het professioneel omgaan met ouders, en geleerd wat mijn sterke kanten zijn en welke uitdagingen er nog voor mij openstaan. 

Vanaf 1 september 2019 zal ik voor 15 weken stage lopen bij de logopediepraktijk Praatjuf bij Veerle Koenen. Ik kijk er nu al naar uit ! Ik loop 3 dagen stage. Woensdag en donderdag in Nijmegen-Noord en vrijdag in Bemmel. '

<< Naar logopedisten overzicht

Download de praatjuf LOGOPEDIE CHECK APP

De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind dan kunt u in deze app een logopedie-CHECK doen.


Powered by Wallbrink Crossmedia © 2019