Praatjuf
top-bar
x

Heb je een vraag? Bel ons! Bereikbaar van ma t/m vrijdag van 08:30 - 17:00

Praatjuf

Wat is een vertraagde spraak- en taalontwikkeling?

Er is sprake van een vertraagde spraak- en taalontwikkeling als een jong kind in spraak en taal duidelijk achterblijft bij zijn leeftijdgenootjes. Het kind spreekt bijvoorbeeld (nog) niet of opvallend weinig, het spreekt in onvolledige, kromme zinnen en/of het spreken is minder goed verstaanbaar. Soms begrijpt het kind ook niet goed wat er gezegd wordt.

Een vertraagde spraak- en taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen, zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Het komt echter ook voor dat het kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.

Een vertraging in de spraak- en taalontwikkeling geeft problemen: het kind wordt door de omgeving niet begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden: het kind wordt opstandig en driftig, of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

Wat doet de logopedist?

Praatjuf doet uitgebreid onderzoek naar de spraak en taal van het kind. De logopedist maakt onder meer gebruik van gestandaardiseerde testen. Nader onderzoek en eventueel behandeling door een kinderarts of kno-arts kunnen ook nodig zijn.

De logopedische behandeling is indirect en/of direct. Bij de 'indirecte' therapie instrueert en begeleidt Praatjuf de ouders of verzorgers bij de manier waarop ze het kind tot spreken kunnen stimuleren. Bij de 'directe' logopedische behandeling staat de wisselwerking tussen het  kind en de logopedist centraal.

Praatjuf traint het taalbegrip en verbetert het luistergedrag; er wordt gewerkt aan de woordenschat, de zinsbouw en de uitspraak. Bij kinderen die nog niet of nauwelijks spreken, is er aandacht voor de voorwaarden om tot spreken te komen: oogcontact, het gebruiken van taal voor een bepaald doel, het imiteren van een ander en dergelijke. De ouders of verzorgers worden zoveel mogelijk bij de logopedische behandeling betrokken.

In de therapie wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind, de eventueel bijkomende problemen en de mogelijkheden in de omgeving van het kind. Het resultaat van de behandeling hangt onder andere af van de oorzaak van de vertraagde ontwikkeling. In het algemeen geldt dat een vertraagde spraak- en taalontwikkeling goed te behandelen is, zeker als de problemen al op jonge leeftijd onderkend worden.

Al voor hun tweede jaar kunnen kinderen bij Praatjuf terecht. Maaike Hendriks volgde een opleiding tot preverbaal logopedist en behandelt regelmatig baby's en jonge kinderen.

Het onderzoek en de behandeling van een vertraagde spraak- en taalontwikkeling worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist.

Heb je twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling?

Download dan de praatjuf app

Praatjuf Telefoon

Je vindt onze app in de Store.

Play Store

Binnen enkele minuten inzicht in taalontwikkeling

Gebruik de Praatjuf Logopedie Check App om eenvoudig en snel te onderzoeken of er sprake is van een spraak- of taalachterstand bij je kind.

  • De Praatjuf app is gratis
  • De Praatjuf app is een app voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen
  • Bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
  • Beschikbaar voor iPhone & Android smartphones

Je vindt onze app in de Store.

Play Store
DTL Proof
Gezondheidscentrum Didam
Gezondheidscentrum Waalsprong
Kiwa
Kwaliteitsregister
NVLF Logo
Parkinson Net
Stichting Liz
Unik
Praatcoach
Werken bij Praatjuf